Rekabet Kurulu’ndan Oriflame’e 4.4 milyon lira ceza

Rekabet Kurulu, Oriflame Kozmetik hakkında yürüttüğü soruşturmanın uzlaşmayla sonuçlandığı, uzlaşma sonucunda şirkete indirim sonrasında 4,41 milyon TL idari para cezası verildiğini bildirdi.

Kararda şöyle denildi:

“Oriflame Kozmetik Ürünleri Ticaret Limited Şirketi’nin yeniden satıcılarının satış fiyatını belirlemek, internet satışlarını kısıtlamak ve müşteri kısıtlaması yapmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

Rekabet Kurulunun 14.03.2024 tarihli toplantısında, 17.08.2023 tarihli ve 23-39/734-M(4) sayılı kararı ile Oriflame Kozmetik Ürünleri Ticaret Limited Şirketi hakkında açılan soruşturmanın, internet satışlarının kısıtlanması ve müşteri kısıtlaması iddiaları bakımından taahhüt; yeniden satış fiyatının tespiti iddiası bakımından ise uzlaşma ile sonlandırılmasına karar verilmiştir.

17.08.2023 tarihli ve 23-39/734-M(4) sayılı Kurul kararı ile açılan soruşturma kapsamında Rekabet Kurulunun 29.02.2024 tarihli ve 24-11/178-MUA sayılı uzlaşma ara kararına istinaden Oriflame Kozmetik Ürünleri Ticaret Limited Şirketi tarafından gönderilen nihai uzlaşma metni 06.03.2024 tarih ve 49423 sayı ile süresi içerisinde Kurum kayıtlarına intikal etmiştir. Uzlaşma metninde ihlalin varlığı ve kapsamı ile uzlaşma ara kararında öngörülen azami idari para cezası oranı ve tutarı teşebbüs tarafından açıkça kabul edilmiş olup

Oriflame Kozmetik Ürünleri Ticaret Limited Şirketi’nin yeniden satıcılarının satış fiyatlarını tespitine yönelik davranışlarının, 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine,

Oriflame Kozmetik Ürünleri Ticaret Limited Şirketi’ne 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik”in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve ikinci fıkrası uyarınca 2022 yılı gayrisafi gelirinin belirli bir oranında olmak üzere takdiren 5.873.457,70-TL idari para cezası uygulanmasına,

4054 sayılı Kanun’un 43. maddesinin yedinci fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Usulüne İlişkin Yönetmelik’in 4. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca uzlaşma usulü sonucunda teşebbüse verilecek idari para cezasında %25 oranında indirim uygulanmasına,

Bu kapsamda, Oriflame Kozmetik Ürünleri Ticaret Limited Şirketi’ne Rekabet Kurulu tarafından hesaplanan 2022 yılı gayrisafi gelirinin belirli bir oranında olmak üzere takdiren 4.405.093,28-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,

Böylece Rekabet Kurulunun 17.08.2023 tarih ve 23-39/734-M(4) sayılı kararı uyarınca Oriflame Kozmetik Ürünleri Ticaret Limited Şirketi hakkında yürütülmekte olan soruşturmanın yeniden satış fiyatının tespiti iddiası bakımından uzlaşma usulü ile sonlandırılmasına gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x